از داده‌های بی‌استفاده، استفادۀ مفید کنید!
این یک فرصت جدید است.

هوش تجاری هوش تجاری

سرویس هوش تجاری

هوش کسب‌وکار مجموعه‌ای از نظریات، روش‌ها، فرایندها و فنآوری‌هایی است که برای تبدیل دادۀ خام به اطلاعات مفید و معنادار استفاده می‌شود. این ابزار جدید، مقادیر بزرگی از اطلاعات را برای شناخت و گسترش فرصت‌های نو به کار می‌گیرد.

در هوش‌کسب‌وکار، طبقه‌بندی داده‌های بیرونی مرتبط به هر مجموعۀ تجاری مثل شرایط بازار، درخواست مشتری، شرایط رقابتی و ... در کنار شرایط داخلی مجموعۀ تجاری، اهمیت دارد. هدف این کار، شناخت و تحلیل معیارها و تغییرات مؤثر بر کسب‌وکار شماست.

هوش کسب‌وکار از دسته محصولاتی است که با گذشت زمان و با همکاری مدیران ارشد یک مجموعه رشد پیدا می‌کند. بنابراین نباید انتظار ارائه یک استراتژی زود بازده را از آن داشته باشید. اما در یک بازۀ زمانی طولانی‌تر، این سیستم با ایجاد گزارش‌های متنوع می‌تواند نقاط کلیدی مؤثر بر شرایط مجموعۀ شما را با وضوح بیشتر و اطلاعات دقیق‌تری نمایش دهد.

شما با استفاده از هوش کسب‌وکار و گزارش‌های تحلیلی که از یکپارچه‌سازی داده‌های موجود در منابع مختلف به دست می‌آورید، می‎توانید شرایط موجود در کسب‌وکارتان را هدفمند و دقیق‌تر مدیریت کنید.

شروع پروژه