پروژه راهکار خاص مدیریت فرآیند کسب‌وکار شرکت تأمین و تجهیز پیشرو پارسیان

در راهکار خاص
 • WORKFLOW MANAGEMENT
 • PROCESS MANAGEMENT
 • CUSTOM SOLUTION
 • Sharepoint
 • BPM
بخوانید بخوانید

توضیحی کوتاه در مورد پروژه

در این پروژه مأموریت ما، طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت فرآیند تأمین برای مدیریت موجودی انبار، تنظیم سفارش خرید، استعلام، عقد قرارداد خرید و در نهایت تحویل به انبار بود.

درخواست مشتری

درخواست شرکت از ما، طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت فرآیند تأمین برای مدیریت موجودی انبار، تنظیم سفارش خرید، استعلام و دریافت پیش فاکتور، عقد قرارداد خرید و در نهایت تحویل به انبار بود.

چالش هایی که با آن رو به رو شدیم

1

اولین و مهمترین چالش ما در اجرای این پروژه، تحلیل و بازمهندسی فرآیند تأمین بود. فرآیندی که با جزئیات بسیار زیاد و پیچیده از جمله مدیریت بهینۀ موجودی انبار و خرید از تأمین‌کننده‌های مختلف و به طور خاص تأمین‌کننده‌های خارجی همراه بود. ما برای حل این چالش به یک گروه خلاق و مسلط به حوزه‌های دانشی متنوع نیاز داشتیم، به همین خاطر این پروژه را در گروه «راهکار خاص» پیش بردیم.

2

دومین چالش ما در طول مسیر این بود که شرکت پیشرو پارسیان، پیش از شروع پروژۀ ما برای حسابداری و موجودی انبار و ... از خدمات نرم‌افزاری شرکت‌های مختلف استفاده می‌کرد. ما برای طراحی یک سیستم یکپارچه، نیازمند برقراری ارتباط با نرم‎افزارهای شرکت‌های دیگری بودیم که این خدمات نرم‌افزاری مختلف را ارائه می‌دادند. در مواقعی که نرم‌افزارهای شرکت‌های ارائه دهنده خدمات این امکان را نداشت، ما نیاز داشتیم با پایگاه داده سیستم آنها ارتباط بگیریم. در نهایت ما با تحلیل و بازمهندسی این نرم افزارهای جزیره‌‌ای و پیاده‌سازی دستورالعمل‌های لازم از پس این چالش هم بر آمدیم.

نتیجه

نتیجۀ این همکاری، طراحی یک سیستم آنلاین و یکپارچۀ مبتنی بر «شیر پوینت» برای مدیریت فرآیند تأمین بود؛ به همراه دسته‌بندی و کد گذاری دقیق بیش از 500 هزار کالا و نیز ارائۀ موجودی آنلاین از انبارهای مختلف، در پروژه‌های گوناگون آن شرکت.

پروژه‌های مرتبط

راهکار خاص سازمانی مبتنی بر شیرپوینت شرکت ارزیابان انطباق رابین

ما به این شرکت، به‌طور یکپارچه خدمات متنوعی را در حوزۀ فناوری اطلاعات ارائه دادیم. خدماتی از قبیل طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی، طراحی وبسایت رسمی شرکت و ...

 • Sharepoint
 • IT DEPARTMENT
 • PMS
 • CUSTOM SOLUTION
 • INFORMATION TECHNOLOGY

راهکار خاص مدیریت فرآیند کسب‌وکار شرکت تأمین و تجهیز پیشرو پارسیان

در این پروژه مأموریت ما، طراحی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت فرآیند تأمین برای مدیریت موجودی انبار، تنظیم سفارش خرید، استعلام، عقد قرارداد خرید و در نهایت تحویل به انبار بود.

 • WORKFLOW MANAGEMENT
 • PROCESS MANAGEMENT
 • CUSTOM SOLUTION
 • Sharepoint
 • BPM
شروع پروژه