پروژه وبسایت شرکت چیستا ابزار دقیق

در طراحی وب
 • C#
 • SEO
 • HTML
 • CSS
 • ASP.NET
بخوانید بخوانید

توضیحی کوتاه در مورد پروژه

مجموعه چیستا ابزاردقیق تاسیس شده تا بتواند بار دیگر کار تیمی را با کمک همکاران با تجربه خود به منصه ظهور برساند.

درخواست مشتری

در این پروژه کارفرما نیاز به یک سایت دو زبانه برای معرفی خود داشت. این شرکت که بر پایۀ یک دانش مدون مهندسی، تاسیس شده می‌خواست به واسطۀ یک سایت کارآمد محصولات و سوابق خود را به مشتریان داخلی و خارجی در میان بگذارد.

چالش هایی که با آن رو به رو شدیم

1

تنها چالش این پروژه، طراحی کاربر پسند بر اساس مراجعان وب‌سایت بود. مراجعانی که بنا به خدمات ارائه شده توسط این شرکت، با مخاطبان غالب فضای مجازی، تفاوت‌هایی داشتند. ما باید از دید کاربران خاص این شرکت، به وب‎سایت نگاه می‌کردیم و سلایق آن‌ها را در طراحی مدنظر قرار می‌دادیم.

نتیجه

مطابق خواست مشتری وب‌سایتی دو زبانه با تغییرات خواسته شده و با همان طراحی کلی اولیه، ساخته شد

پروژه‌های مرتبط

وبسایت شرکت تعاونی پسته رفسنجان

صدایتان را از هرجای ایران، تا هرجای جهان بلند می‌کنیم

 • SQL
 • C#
 • HTML
 • CSS
 • ASP.NET

فروشگاه آنلاین حوالی

حوالی، از فضای زندگی آدم‌ها می‌گوید. فضایی که زنده است، و با آدم‌ها ساخته می‌شود. بر ما تاثیر می‌گذارد و از ما تاثیر می‌پذیرد. فضایی که حاصل دیدن، شنیدن و تجربه کردن است. این مجله می‌خواهد، حوالی هرکسی جای بهتری برای زندگی کردن باشد.

 • SQL
 • C#
 • HTML
 • CSS
 • ASP.NET
شروع پروژه